Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

keepitclassy
00:17

May 15 2017

keepitclassy
20:15

„ (…) Będę Cię miłował, dopóki krew krąży w moich żyłach i oddech pulsuje w moich piersiach. Dziś, jutro, zawsze. Nie odstąpię od Ciebie dla kobiet piękniejszych, ponieważ jesteś jedyną gwiazdą mojego życia; ani dla bogatszych, ponieważ złoto nigdy nie sprzyja miłości. Będę Cię miłował i wtedy, gdy zmarszczki pokryją Twoją twarz, i kiedy złoto Twoich włosów zmieni się w srebro. Gdyby przyszła na nas wojna, głód lub choroba, będę Twoim mężczyzną w złym i najgorszym. Przyniosę Ci kubek wody, kiedy będziesz spragniona i owsiany placek, kiedy będziesz głodna (…) “

- fragment przysięgi małżeńskiej z XI wieku z Katalonii

May 01 2017

19:37
5587 4de8 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatoniewszystko toniewszystko

April 26 2017

keepitclassy
16:42
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIguuana Iguuana

April 24 2017

keepitclassy
18:44
0683 a5de 500

April 20 2017

keepitclassy
21:55
4605 ed16
keepitclassy
21:52

April 17 2017

keepitclassy
20:21
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viatoniewszystko toniewszystko
keepitclassy
20:18
keepitclassy
20:18
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viatoniewszystko toniewszystko
keepitclassy
20:18
5699 3f54
20:17
0301 1544
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viatoniewszystko toniewszystko

April 04 2017

keepitclassy
16:50
2309 4cee 500
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viabadblood badblood
keepitclassy
16:50
Nic nie boli mnie tak, jak brak Twojego dotyku. Nic tak do mnie nie krzyczy jak Twoje milczenie. Nic tak nie kłuje mnie w oczy, jak Twoja nieobecność.
Reposted frompensieve pensieve viasoundofsilence soundofsilence
16:50
Żyj po swojemu, własnym życiem, właśnie, dlatego, że ono jest twoje. Można je połączyć z cudzym, ale nie rezygnując z siebie. Bo wtedy, gdy przestaje się być sobą, gdy chce się być tylko tym, co pragną widzieć w nas inni, najłatwiej jest przegrać.
— Marek Nowakowski “Dziewczyna i Carino”
(via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 20 2017

keepitclassy
22:36
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
keepitclassy
22:33
8046 14ef 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaxmonroex xmonroex
keepitclassy
22:32
4956 0560
Reposted fromdailylife dailylife viaxmonroex xmonroex
22:32
5028 05bf
keepitclassy
22:30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl